czwartek, 20 czerwca 2019
szukaj  
Systemy informatyczne
Nasze rozwiązania ›› Systemy informatyczne

Ostatnie lata zaowocowały wielkim rozkwitem rynku informatycznego: od usług, poprzez wdrażanie gotowych rozwiązań, a skończywszy na tworzeniu systemów pod zamówienie.

Struktura organizacyjna większości firm z tego samego sektora rynku, ze względu na rodzaj występujących dokumentów i ich obiegu jest podobna. Mimo istnienia takich podobieństw zawsze występują różnice wynikające między innymi z wprowadzenia :

  • własnych metod oznaczania surowców, towarów, itp.,
  • dodatkowych danych na powszechnie występujących dokumentach,
  • dodatkowych dokumentów usprawniających organizację pracy,
  • zmian w wyglądzie dokumentów, itp.

Informatyzacja organizacji pracy w firmach przebiega zazwyczaj w ten sam sposób. Firmy kupują systemy informatyczne do obsługi jednej określonej funkcji np. obsługi: sprzedaży, magazynów, księgowości, itd. będące gotowymi rozwiązaniami czyli produktami sprzedawanymi na masową skalę. W firmie znajduje się kilka oddzielnie działających systemów i praktycznie nie istnieje elektroniczny obieg dokumentów. Rozbudowa takich systemów zgodnie z potrzebami przedsiębiorstwa jest często niemożliwa lub bardzo kosztowna.

Alternatywnym rozwiązaniem jest wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego prace całego przedsiębiorstwa, który zostanie stworzony według wymagań przedsiębiorstwa – zleceniodawcy.

Firma „APLOK Systemy Komputerowe” specjalizuje się w tworzeniu zintegrowanych scentralizowanych systemów informatycznych wspomagających pracę w przedsiębiorstwach produkcyjno – handlowych. Posiadamy liczne wdrożenia i asysty techniczne.

Zapraszamy na dalsze podstrony w celu bliższego zapoznania się z naszym systemem!