czwartek, 20 czerwca 2019
szukaj  
Monitoring ważeń A.S.I.
Nasze produkty ›› Systemy wagowe ›› Monitoring ważeń A.S.I.

Zadania realizowane przez system Monitorowanie Ważenia ASI:

  1. rejestracja ważenia wraz ze fotografiami z kamer cyfrowych,
  2. generowanie kwitów,
  3. wygenerowanie odpowiednich zestawień i raportów,
  4. wykonanie przeglądów i podsumowań oraz raportów dostosowanych do potrzeb użytkowników,
  5. umożliwienie bezpiecznej pracy z zastosowaniem modułu administracyjnego systemu.

System wagowy z obsługą kamer stworzony przez firmę APLOK ma za zadanie ułatwić dokumentowanie ważeń samochodów przewożących załadunek, wjeżdżających i wyjeżdżających z danego przedsiębiorstwa. Jest to system wielodostępny co oznacza, że istnieje możliwość jednoczesnej pracy wielu stanowisk wykorzystujących aktualne dane.

Jak wszystkie systemu firmy Aplok, także system do rejestracji ważeń wraz z fotografią jest systemem otwartym tzn., że może posiadać możliwość przystosowania aplikacji do indywidualnych potrzeb klienta jak również będzie pracował samodzielnie lub jako moduł w szerszym systemie obsługującym dane przedsiębiorstwo.


Schemat działania
Kliknij, aby powiększyć

Nowoczesne przedsiębiorstwa, wyposażone w wagi towarowe niejednokrotnie spotykają się z problemem gromadzenia dokładnych danych dotyczących danego pomiaru. Zadaniem systemu wagowego z obsługą kamer firmy APLOK jest ułatwienie i przyspieszenie tego procesu. Nie sposób wyobrazić sobie w dzisiejszych czasach dokumentacji pomiarów sporządzanych na kartkach czy w specjalnych zeszytach. System wagowy z obsługą kamer firmy APLOK gromadzi dane w postaci elektronicznej, co znacznie przyspiesza póĽniejszą ich obróbkę i prezentację.

Podstawowym zadaniem tego systemu jest rejestracja ważenia samochodu wjeżdżającego bądĽ wyjeżdżającego z firmy wraz z zapisem zdjęć wykonywanych przez zainstalowane kamery. Identyfikacja samochodu w systemie odbywa się na podstawie numeru rejestracyjnego i kontrahenta, od którego samochód przyjechał oraz danych kierowcy. Przez cały czas wykonywania ważenia operator systemu poprzez obraz przesyłany z kamer może kontrolować, czy samochód znajdujący się na wadze jest ustawiony w prawidłowej pozycji tj. czy wjechał wszystkimi kołami na wagę. Proces ważenia może być jednorazowy bądĽ wielokrotny. Dla każdego rodzaju ważeń istnieje możliwość wystawienia na bieżąco potwierdzenia dokonania ważenia. Po zakończeniu ważeń samochodu generowany jest raport przedstawiający kolejne etapy dokonywanego pomiaru. Ważenia może dokonać jedynie osoba uprawniona, zalogowana w systemie.

System wagowy z obsługą kamer przechowuje dane z pomiarów w formie elektronicznej, dzięki czemu istnieje stały dostęp zarówno do danych bieżących jak i danych archiwalnych. Dodatkowo istnieje możliwość zweryfikowania poprawności dokonanego ważenia poprzez przegląd zdjęcia załączanego do każdego pomiaru, a następnie generowania raportów zarówno dziennych jak i okresowych, związanych z danym ważeniem, kontrahentem, odbiorcą itp. System umożliwia także prostą identyfikację kontrahentów, od których przyjeżdżają samochody z ładunkiem oraz w razie potrzeby rozróżnienie odbiorców przywożonego towaru. System działa tak, aby wszystkie ważenia były rejestrowane – przy wjeĽdzie samochodu do przedsiębiorstwa, wyjeĽdzie z przedsiębiorstwa – a nawet te wykonane błędnie.

Jakie korzyści daje posiadanie systemu monitorującego ważenia na wadze najazdowej? Przede wszystkim pozwala na szybkie sięgniecie do archiwalnych ważeń i zweryfikowanie ich poprawności i autentyczności przez wgląd w fotografie. Poprzez zapis zdjęć wraz z ważeniem dostajemy dodatkowy dowód rejestracji faktu jakim jest wjazd czy wyjazd pojazdu z firmy. W przypadku spornej kwestii co do niektórych wjazdów czy wyjazdów, można szybko przedstawić dowody wykonania przez dany pojazd przejazdów przez wagę. Zawsze można sprawdzić czy ważenie zostało wykonane prawidłowo. Dzięki systemowi wagi najazdowej z kamerami raport z ważenia to już nie tylko numer rejestracyjny pojazdu oraz masa samochodu, to także namacalny dowód w postaci cyfrowych zdjęć.