środa, 17 lipca 2019
szukaj  
Receptury A.S.I.
Nasze produkty ›› Systemy wagowe ›› Receptury A.S.I.

Zadania realizowane przez system Receptury ASI:

  1. obsługa sieci wagowej zbudowanej w oparciu o panele AXIS,
  2. kontrola ważeń według zdefiniowanych receptur,
  3. gromadzenie informacji o przeprowadzanych ważeniach,
  4. prezentacja informacji o ważeniach w formie przeglądów, zestawień,
  5. możliwość współpracy z innymi systemami.

System Receptury ASI obsługuje sieci wagowe zbudowane w oparciu o wagi z panelami AXIS . Wagi mogą tworzyć sieć łącząc się ze sobą i z komputerem korzystając z protokołu RS485 lub TCP/IP. Wykorzystanie protokołu TCP/IP umożliwia pracę w istniejącej infrastrukturze sieciowej firmy co znacznie zmniejsza całkowite koszty wdrożenia systemu. Rozwiązanie takie pozwala na elastyczną pracę systemu, jego łatwą modyfikację i rozbudowę, integrację z już działającymi systemami komputerowymi w firmie. Do obsługi wag możliwe jest wykorzystanie dowolnego komputera lub komputerów pracujących w sieci komputerowej firmy. Pozwala to prowadzić kontrolę pracy wag w ten sam sposób lub tworząc logiczne zbiory wag kontrolować ich prace na różne sposoby w obrębie całej sieci wagowej. Wykorzystanie możliwości komunikacyjnych paneli AXIS sprawia, że system komputerowy nadzorujący ich pracę jest bardzo efektywny w działaniu co znacznie upraszcza wszystkie operacje związane z obsługą wag, zmniejsza ryzyko wystąpienia błędów w procesie ważenia, obniża koszty pracy.

System Receptury ASI organizuje proces ważenia przez narzucenie operatorowi wag wykonania ważenia według receptury.

Receptura w systemie opisana jest przez nazwę oraz listę składników, z których każdy dodatkowo może mieć przypisane parametry tj.: masa zakładana, odchyłka w [%] lub udział procentowy składnika w recepturze.


Schemat działania
Kliknij, aby powiększyć

W zależności od parametrów, które są przypisywane składnikom receptury obsługa panela wagowego może wyglądać inaczej. Dzięki zastosowaniu paneli AXIS możliwa jest dowolna organizacja pracy operatora wagi zależna od potrzeb organizacji operacji ważenia. System Receptury ASI wymaga wprowadzenia przez operatora wagi następujących danych:

  • kod operatora,
  • kod receptury,
  • numer zlecenia,
  • kod surowca w recepturze,
  • numer opakowania.

Po wprowadzeniu wartości każdego z pól wyświetlana jest nazwa parametru. Po akceptacji przez system poprawnych wartości parametrów operator wagi wykonuje ważenie, które rejestrowane jest w systemie.

Wszystkie ważenia rejestrowane w systemie są dostępne w formie przeglądów i zestawień. Każdy przegląd i zestawienie można wydrukować lub eksportować do pliku o formacie exela. System Receptury ASI realizuje przeglądy i zestawienia: dzienne, okresowe, wg. zlecenia, wg. receptury, wg. składnika itp.

Receptury ASI jest systemem scentralizowanym pracującym w technologii klient-serwer. Dzięki temu z każdego komputera z zainstalowaną końcówką systemową istnieje możliwość korzystania z systemu. Receptury ASI posiada moduł uprawnień, dzięki któremu można ograniczać użytkownikom systemu dostęp do wybranych funkcji.

System Receptury ASI jest systemem, który w zależności od potrzeb Klienta firma APLOK Systemy Informatyczne modyfikuje tak, aby spełniał wszystkie dodatkowe wymagania i maksymalnie ułatwiał pracę.

Firma APLOK Systemy Informatyczne specjalizuje się w tworzeniu systemów komputerowych pod specyficzne wymagania Klienta. W swoich rozwiązaniach główny nacisk kładzie na automatyzację pracy przez integrację systemów komputerowych z urządzeniami zewnętrznymi wspomagającymi pracę na produkcji lub w magazynach, takimi jak: wagi, czytniki kodów kreskowych, kolektory danych, drukarki etykiet, panele operatorskie.