środa, 17 lipca 2019
szukaj  
Schematy współpracy
Nasze rozwiązania ›› Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi ›› Schematy współpracy


Schemat współpracy z urządzeniami zewnętrznymi
Kliknij, aby powiększyć

Rysunek przedstawia ogólną ideę współpracy systemu z urządzeniami zewnętrznymi oraz wskazuje miejsce i rolę tych urządzeń. Opisywany system realizuje pełną obsługę ruchu surowców i produktów w firmie. Przyjęcie surowców może odbywać się automatycznie przy użyciu odczytu danych z wag, czytników kodów kreskowych lub innych urządzeń pomiarowych. Na podstawie tych odczytów automatycznie powstają dokumenty rejestrujące surowce w bazie danych. Na tym etapie może też dokonać się automatyczne znakowanie surowców według wewnętrznych norm firmy. Kolejnym krokiem jest faza produkcyjna, w której produkty lub półprodukty są ważone lub mierzone w inny sposób oraz ewidencjonowane i znakowane. W trakcie każdego procesu produkcyjnego zapamiętywana jest historia powstania danego produktu czy półproduktu, tworzone są paszporty produkcyjne zgodnie z nomenklaturą istniejącą w firmie. Następnie gotowy produkt trafia do magazynu wyjściowego. Na tym etapie produkt może być po raz kolejny ważony i oznakowany w sposób w jaki ma być dostarczony do klienta. Dane z poszczególnych etapów dostępne są dla wszystkich użytkowników systemu, nie tytko dla pracowników produkcji i magazynów, ale także dla pozostałych działów firmy. Dzięki takiemu rozwiązaniu każdy może sprawdzić dostępność surowców czy produktów, prześledzić historię danego produktu czy partii produktów. Z magazynu wyjściowego można dokonywać sprzedaży przy użyciu np. wagi, kolektora danych czy czytnika kodów kreskowych.


Schemat przykładowego stanowiska z wagą i drukarką etykiet
Kliknij, aby powiększyć

Stanowisko składa się z wagi wyposażonej w głowicę pomiarową połączoną z komputerem, drukarki etykiet oraz komputera z zainstalowanym programem – końcówką systemową. Wydruk etykiety odbywa się z komputera, a nie z wagi. Zaletą takiego rozwiązania jest ewidencja wszystkich ważeń wykonanych na stanowisku. Parametry ważenia tj. kod operatora, kod produktu, kod klienta, kod opakowania, liczba opakowań, itp. mogą być wybierane na panelu wagi lub w programie komputerowym. Uzależnione jest to tylko od możliwości panela wagi. Ponadto w programie komputerowym wybór parametrów ważenia może odbywać się poprzez nazwy, a nie kody numeryczne. Panel wagi może pracować w pełnym trybie automatycznym, czyli bez operatora.